Samenwerking en afstemming

Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners

Een goede multidisciplinaire samenwerking is belangrijk. Want een patiënt met een chronische aandoening heeft vaak meerdere zorgverleners. Strakke samenwerking en afstemming tussen zorgverleners maakt de zorg beter en doelmatiger. Meer achtergrond
 

Cijfers in het kort
Het merendeel van de mensen met een chronische aandoening vindt de samenwerking en afstemming tussen hun zorgverleners goed. Het percentage patiënten dat wel eens tegenstrijdige informatie van verschillende zorgverleners ontvangt is in 2011 bijvoorbeeld gedaald. Evenals het percentage patiënten dat merkt dat zorgverleners geen goede afspraken maken met elkaar. Lees meer