Op hoogte van afspraken

Mate waarin zorgverleners op de hoogte zijn van afspraken (algemeen)

Als mensen met een chronische aandoening afspraken hebben gemaakt met meer dan één zorgverlener, vindt ruim de helft dat hun zorgverleners (bijna) altijd goed op de hoogte zijn hiervan. Dit beeld is in 2011 iets verbeterd ten opzichte van 2005.

Bron(nen)