Vervolgbegeleiding

Deze cijfers gaan over de vervolgbegeleiding na starten van geneesmiddelgebruik, zoals patiënten die ervaren. Cijfers hebben betrekking op: 1) Uitwisseling van informatie over ervaringen, inname, resultaat en bijwerkingen.
2) Ondersteuning bij het geneesmiddelgebruik door contact bij het te laat ophalen.

Waar mogelijk is uitsplitsing gemaakt naar aandoening en/of zorgverlener.