Meebeslissen patiënt

Meebeslissen over behandeling (algemeen/huisarts)

De meeste patiënten (85%) vinden dat ze van de huisarts voldoende ruimte krijgen om mee te beslissen over hun eigen behandeling. Toch zegt een zevende (14%) dat die ruimte er (bijna) nooit is.

Bron(nen)