Over de TherapietrouwMonitor

Wat is de TherapietrouwMonitor?

De TherapietrouwMonitor geeft cijfers over het gebruik van geneesmiddelen door patiënten met een chronische aandoening. Dit betreft informatie over hoe goed mensen hun chronische medicatie innemen. Daarnaast vindt u op deze website cijfers over de zorg rondom het gebruik van geneesmiddelen. De cijfers zijn verdeeld over vier onderwerpen: therapietrouw, overeenstemming, ondersteuning en begeleiding, en samenwerking en afstemming. Ook kan gezocht worden op aandoening en zorgverlener. De looptijd van de monitor is 2011 – 2014.

 

Wat voor vragen beantwoordt de therapietrouwmonitor?

De cijfers over zorg rondom geneesmiddelengebruik en therapietrouw op de website zijn veelal gemeten vanuit het perspectief van de patiënt. Dit betekent dat het volgende soort vragen beantwoord worden:

 • Vindt de patiënt dat hij of zij mee kan beslissen over de behandeling?
 • Ervaart de patiënt voldoende ondersteuning bij het gebruik van geneesmiddelen?
 • Vindt de patiënt dat zorgverleners duidelijke afspraken maken?
 • En hoe vaak haalt de patiënt geneesmiddelen op in de apotheek?

 

Therapieontrouw heeft veel oorzaken, die zowel bij de patiënt zelf als in de zorg kunnen liggen. De invalshoek van de therapietrouwmonitor is de zorg rondom het gebruik van geneesmiddelen. Dit betekent dat de monitor zich niet richt op individuele determinanten van therapieontrouw, zoals de inschatting van de patiënt over nut en noodzaak van geneesmiddelen.

 

Waarom een therapietrouwmonitor?

In 2008 signaleerde de kwartiermaker therapietrouw dat in Nederland dertig tot veertig procent van de medicijngebruikers hun medicatie anders gebruikt dan overeengekomen met hun zorgverlener(s). Partijen in het veld vinden dit een onwenselijk hoog percentage en streven naar verbetering. Streven is om tussen 2010 en 2015 de therapieontrouw met de helft terug te dringen. Om dergelijke verbeteringen op landelijk niveau te monitoren, is de therapietrouwmonitor opgezet.

 

Voor wie is de therapietrouwmonitor?

De therapietrouwmonitor richt zich op zorgverleners en andere professionals die zich bezighouden met – de zorg voor – geneesmiddelengebruik door patiënten, bijvoorbeeld:

 • Patiënten- en consumentenorganisaties
 • Beroepsverenigingen van zorgprofessionals
 • Apothekers
 • Voorschrijvers
 • Verpleegkundigen
 • Zorgverzekeraars
 • Beleidsmedewerkers in de zorg en bij de overheid
 • Onderzoekers

 

Hoe zoek ik informatie op de website?

U kunt op drie manieren informatie zoeken, op:

 1. Onderwerp
  Er zijn vier onderwerpen. Per onderwerp staan de cijfers bij elkaar. De onderwerpen zijn:
 1. Aandoening
  Voor vijf aandoeningen zijn alle tabellen en grafieken over deze aandoeningen bij elkaar gezet: astma/COPD, depressie, diabetes, hart- en vaatziekten en reuma. In de toekomst hopen we het aantal aandoeningen verder uit te breiden.
 1. Zorgverlener
  Voor verschillende zorgverleners (huisarts, apotheekartsen en verpleegkundigen in een ziekenhuis) zijn alle tabellen en grafieken bij elkaar gezet.

 

Naast de therapietrouwcijfers volgt de therapietrouwmonitor nieuws op het gebied van goed gebruik van geneesmiddelen. Via de Twitterservice op de voorpagina kunt u deze nieuwsberichten volgen.

Iedere maand is er daarnaast een nieuwe videocolumn waarin leden van de Landelijke Taakgroep Goed Medicijngebruik hun visie op therapietrouw geven.

 

Welke gegevens en bronnen gebruikt de therapietrouwmonitor?

De therapietrouwmonitor maakt gebruik van bestaande gegevens uit diverse bronnen. Het betreft in beginsel gegevens die op meer dan één moment verzameld worden. Dit omdat we met de monitor ook veranderingen  in - de zorg rondom -geneesmiddelengebruik in kaart willen brengen. Er worden voor de therapietrouwmonitor geen nieuwe gegevens verzameld. Momenteel staan op de website gegevens uit de volgende bronnen:

 

Wie zitten er achter de therapietrouwmonitor?

De therapietrouwmonitor is een initiatief van de Landelijke Taakgroep Goed Medicijngebruik. Aan deze taakgroep nemen de volgende partijen deel:


Het NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, maakt de therapietrouwmonitor. De volgende mensen leveren hieraan een bijdrage.

Redactie: Liset van Dijk, Jan Hermsen (Hermsen Schrijfwerk), Marcia Vervloet

Technische realisatie: Paul van der Heijden, Roel Otten, Marcus Winckers, Harm Wouter Snippe

Design: Kippenvel Ontwerp

 

De klankbordgroep van de monitor bestaat uit:

Roland Friele (Voorzitter, NIVEL/Universiteit van Tilburg), Dolf de Boer (NIVEL/CKZ), Marijn de Bruin (Universiteit Wageningen), Fabienne Griens (SFK), Rob Heerdink (Universiteit Utrecht), Monique Heijmans (NIVEL), Joke Korevaar (NIVEL), Guus de Ruiter/Michiel ten Hove (Vektis), Martina Teichert (KNMP), Julia van Weert (Universiteit van Amsterdam)

 

Contact

Marcia Vervloet (onderzoeker)

NIVEL

Postbus 1568

3500 BN Utrecht

Therapietrouwmonitor@nivel.nl