TherapietrouwMonitor

De TherapietrouwMonitor bevat cijfers over chronisch medicijngebruik. Deze gegevens over gedrag en ervaringen met geneesmiddelen zijn grotendeels afkomstig van patiënten zelf. De cijfers maken duidelijk hoe therapietrouw Nederland is en of dat verandert.

U vindt op de site ook gegevens over de zorg rond het gebruik van geneesmiddelen: 

 

U kunt de cijfers tevens raadplegen door direct voor een aandoening of zorgverlener te kiezen.


De TherapietrouwMonitor is een initiatief van de Landelijke taakgroep Goed Medicijngebruik. De ontwikkeling is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.