Astma/COPD

Aanwezigheid zorgcoördinator (astma/COPD)

De meeste mensen met astma/COPD geven aan één vast contactpersoon te hebben waar zij in eerste instantie met vragen over hun aandoening terecht kunnen. Contactpersoon nummer één is de longarts (34%), gevolgd door de huisarts (28%) en de longverpleegkundige (12%). Ongeveer 15 procent van de mensen met astma/COPD heeft geen vast contactpersoon.

Bron(nen)