Tegenstrijdige informatie

Ervaringen met tegenstrijdige adviezen (algemeen)

Minder dan eenderde van de mensen met een chronische aandoening, die met meerdere zorgverleners te maken te hebben, ontvangt wel eens tegenstrijdige informatie van verschillende zorgverleners. Dit beeld is in 2011 iets verbeterd ten opzichte van 2005.

Bron(nen)