Hartfalen

Meebeslissen over behandeling (hartfalen)

Twee derde van de patiënten met hartfalen zegt dat ze (bijna) altijd de ruimte krijgen van hun zorgverlener om mee te beslissen over hun behandeling. Een derde krijgt die ruimte dus nog niet.

Bron(nen)