Astma/COPD

Meebeslissen over behandeling (astma/COPD)

Zowel in de huisartsenpraktijk als bij de specialist krijgt driekwart van de patiënten met astma/COPD (bijna) altijd de ruimte om mee te beslissen over de behandeling. Een tiende zegt die ruimte in de huisartsenpraktijk juist nooit te krijgen, bij de specialist ligt dat percentage iets hoger (14%).

Bron(nen)