Hartfalen

Uitleg gebruikswijze geneesmiddel (hartfalen)?

Een grote meerderheid (84%) van de mensen met hartfalen zegt (bijna) altijd een uitleg te krijgen van de zorgverlener over de gebruikswijze van een geneesmiddel. Slechts zeven procent merkt op dat deze uitleg er nooit is.

Bron(nen)