Astma/COPD

Uitleg bijwerkingen geneesmiddel (astma/COPD)

Een derde van alle astma/COPD-patiënten heeft geen uitleg gekregen van de zorgverlener over de bijwerkingen van een nieuw geneesmiddel. De helft zegt die uitleg helemaal of grotendeels te hebben gehad.

Bron(nen)