HIV/AIDS

In 2013 is het percentage therapietrouwe patienten voor HIV medicatie iets verbeterd ten opzichte van 2011. Het laagste percentage therapietrouwe patiënten (maar nog steeds 88%) kan gevonden worden onder gebruikers van "overige antivirale middelen", het hoogste onder de proteaseremmers gebruikers (97%).

ADHD

Ongeveer zes op de tien mensen met ADHD-medicatie is therapietrouw. In de afgelopen jaren is dit beeld niet veel veranderd.
 

Uitsplitsing naar geslacht en leeftijd

Depressie

Ongeveer driekwart van de patiënten die antidepressiva slikken, is therapietrouw. Er lijkt een stijgende lijn te zijn in het percentage therapietrouwe patiënten.

Uitgesplitsing naar geslacht en leeftijd

Astma/COPD

Van patiënten die onderhoudsmedicatie voor astma/COPD gebruiken, is bijna twee derde therapietrouw. De afgelopen jaren is hierin weinig veranderd.

Uitgesplitsing naar geslacht en leeftijd

Hart- en vaatziekten

Het percentage patiënten met hart- en vaatziekten dat therapietrouw is, verschilt licht tussen de geneesmiddelgroepen. Patiënten die ACE-remmers/AII-antagonisten, bètablokkers of calciumantagonisten gebruiken zijn iets vaker therapietrouw dan patiënten die diuretica of cholesterolverlagers slikken. De laatste jaren lijken de verschillen tussen de geneesmiddelgroepen iets kleiner geworden. Daarnaast ligt het percentage therapietrouwe patiënten nu voor elke geneesmiddelgroep op 90% of hoger.

Diabetes

Meer dan 90 procent van de diabetespatiënten met orale antidiabetica is therapietrouw. Tussen 2007 en 2013 is hierin weinig veranderd.

Uitgesplitst naar geslacht en leeftijd

 

Ophalen van medicatie

Vrijwel alle patiënten in Nederland halen hun recepten op in een vaste apotheek. Met de apotheekgegevens over geneesmiddelafleveringen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) kan worden gekeken naar de mate van therapietrouw.

 

Definities (zie ook methodologische verantwoording):

Therapietrouwratio: afgeleverde hoeveelheid van het geneesmiddel, uitgedrukt in 'afgedekte dagen', gerelateerd aan aantal gebruiksdagen in een kalenderjaar.