Astma/COPD

Astma/COPD-patiënten krijgen in grote meerderheid van hun zorgverlener uitgelegd waarom ze een geneesmiddel moeten slikken. Toch geeft 13 procent nog aan dat ze die uitleg (bijna) nooit krijgen.

Gebruiksreden

Deze grafiek is gebaseerd op een algemene groep patiënten binnen de apotheek. Doorklikken naar andere zorgverlener en/of specifieke aandoening kan in het menu links.


Ruim vier op de tien patiënten krijgen in de apotheek nooit op een begrijpelijke manier uitgelegd waarom ze een bepaald geneesmiddel krijgen voorgeschreven. Bijna evenveel patiënten (44%) zeggen die uitleg (bijna) altijd te krijgen.

 

Bijwerking

Deze grafiek is gebaseerd op een algemene groep patiënten binnen de apotheek. Doorklikken naar andere zorgverlener en/of specifieke aandoening kan in het menu links.
 

Een derde van de patiënten zegt dat in de apotheek nooit begrijpelijk wordt uitgelegd welke bijwerkingen kunnen optreden bij een nieuw geneesmiddel. Een zelfde deel zegt dat dit juist altijd gebeurt.

Ziekenhuis

Drie op de tien patiënten krijgen tijdens hun ziekenhuisopname nooit uitleg over de bijwerkingen van een nieuwe geneesmiddel. Zes van de tien patiënten zegt die uitleg (meestal) wel te krijgen.

CVA

 

Bijna vier op de tien CVA-patiënten krijgen volgens eigen zeggen geen uitleg van hun zorgverlener over de (bij)werking van hun geneesmiddel.

Reumatoïde artritis

Een ruime meerderheid van de mensen met reumatoïde artritis weet op welke bijwerkingen van hun geneesmiddelen ze moeten letten. Toch zegt 14 procent dit nog niet te weten.

Diabetes

Een derde (33%) van de diabetespatiënten geeft te kennen niet te weten op welke bijwerkingen van hun tabletten ze moeten letten. De helft weet dit wel.

Hartfalen

De helft (49%) van alle patiënten met hartfalen zegt dat ze (bijna) nooit een uitleg krijgen van hun zorgverlener over de bijwerkingen van een geneesmiddel. Een kwart geeft aan die uitleg altijd te krijgen.

Astma/COPD

Een derde van alle astma/COPD-patiënten heeft geen uitleg gekregen van de zorgverlener over de bijwerkingen van een nieuw geneesmiddel. De helft zegt die uitleg helemaal of grotendeels te hebben gehad.

Apotheek

Bijna een op de tien mensen ontvangt wel eens informatie van de apotheek die tegenstrijdig is met de informatie van anderen, zoals de (huis)arts, of het ziekenhuis. Dit beeld is niet veranderd in 2008 ten opzichte van 2006.

Pagina's