Diabetes

Ophalen medicatie (diabetes)

Meer dan 90 procent van de diabetespatiënten met orale antidiabetica is therapietrouw. Tussen 2007 en 2013 is hierin weinig veranderd.

Uitgesplitst naar geslacht en leeftijd

 

Opsplitsing van de orale antidiabetica in subgroepen laat zien dat het percentage therapietrouwe patiënten het hoogst is binnen de groep die thiazolidinedionen (A10BG) gebruikt, het laagst binnen de groep gebruikers van alfa-glucosidaseremmers (A10BF). Het percentage komt echter niet onder de 85%.

Bron(nen)
SFK